Privacy

Home > Privacy

Privacystatement
• Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij wel en niet van u nodig hebben, over de wijze van bescherming hiervan en uw rechten deze gegevens te beheren.
• Wij vragen via onze website of telefonisch uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, een globale omschrijving van de werkzaamheden en indien mogelijk uw emailadres. In het bijzonder, wij gebruiken op onze websites geen links en geen cookies zodat wij via uw IP-gegevens geen ongevraagde informatie kunnen achterhalen.
• Uw persoonsgegevens gebruiken wij intern uitsluitend voor kwalitatieve- en statische doeleinden en delen deze uitsluitend voor de uitvoering met onze partners (zie onze website) waar u uw gewenste producten koopt en met de bij ons aangesloten vakmensen. Wij en zij hebben allen, conform de Europese wet GDPR (in Nederland AVG), een Verwerkersovereenkomst ondertekend, waardoor uw privacy is gewaarborgd.
• Wij bewaren uw gegevens zolang als dit volgens de Belastingen of voor de uitvoering van uw opdracht noodzakelijk is. U heeft ten alle tijden het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te beschermen of te verwijderen, waaraan wij op het eerste verzoek gehoor zullen geven.
• Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid of vindt dat onze handelswijze hiermee niet in overeenstemming is, verzoeken wij u contact op te nemen Renovatiegroep Uw Rechterhand BV, per telefoon 0900-899.899.6, per mail info@uwrechterhand.nl. of de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.